علاقمندان می‌توانند درخواست‌های خود را الزاما با ذکر عنوان موقعیت شغلی مورد نظر در موضوع ایمیل، به آدرس پست الکترونیکی info@ductino.com ارسال نمایند. کسانی که سابقه مرتبط با نصب و اجرای دستگاه داکت اسپلیت را دارند در اولویت قرار داده می‌شوند.