تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، روبروی همشهری

پلنیوم باکس

وظیفه حیاتی وارد کردن، توزیع و تخلیه هوا توسط جعبه های پلنوم انجام می شود که معمولاً در دو طرف فن یا مبدل حرارتی قرار می گیرند.

پلاک خوانی داکت اسپلیت

پلاک خوانی داکت اسپلیت 1 مدل model 2 ضریب عملکرد COP 3 ولتاژ نامی Rated Voltage 4 فرکانس نامی Rated Frequency 5 جریان نامی Rated Current 6 توان سرمایش خروجی Outdoor Cooling Input Power 7 پتانسیل اثر بر گرمایش کره زمین GWP(Global Warming Potential) 8 وزن مبرد Refrigerant Weight 9 گاز Co2 معادل CO2 Equivalent […]