پلنیوم باکس

وظیفه حیاتی وارد کردن، توزیع و تخلیه هوا توسط جعبه های پلنوم انجام می شود که معمولاً در دو طرف فن یا مبدل حرارتی قرار می گیرند.

پلاک خوانی داکت اسپلیت

پلاک خوانی داکت اسپلیت ۱ مدل model ۲ ضریب عملکرد COP ۳ ولتاژ نامی Rated Voltage ۴ فرکانس نامی Rated Frequency ۵ جریان نامی Rated Current ۶ توان سرمایش خروجی Outdoor Cooling Input Power ۷ پتانسیل اثر بر گرمایش کره زمین GWP(Global Warming Potential) ۸ وزن مبرد Refrigerant Weight ۹ گاز Co2 معادل CO2 Equivalent […]

راهنمای خرید داکت اسپلیت

راهنمای خرید داکت اسپلیت

راهنمای کامل خرید داکت اسپلیت از جمله انتخاب برند، ظرفیت دستگاه، سطح صدا و دیگر ویژگی های یک داکت اسپلیت خوب