تهران، کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج ، چهارراه ایران خودرو، روبروی همشهری

مقالات

اخرین اخبار و مقالات کاربردی داکت اسپیلت را در وبلاگ داکتینو  بخوانید

pic-indoor-unit-of-duct-split-AC-DC
اجزای تشکیل دهنده داکت اسپلیت

یونیت داخلی داکت اسپلیت

یونیت داخلی داکت اسپلیت یونیت داخلی دستگاه داکت اسپلیت، درواقع همان هواساز است که در

pic-outdoor-unit-of-duct-split-AC-DC
اجزای تشکیل دهنده داکت اسپلیت

بررسی یونیت خارجی داکت اسپلیت

بررسی یونیت خارجی داکت اسپلیت داکت اسپلیت چیست؟ داکت اسپلیت در واقع نوعی سیستم تهویه

pic-capillary-tube-AC-DC
اجزای تشکیل دهنده داکت اسپلیت

کپيلاری تيوب یا لوله مویین

کپيلاری تيوب یا لوله مویین یکی از ساده‌ترین تجهیزات استفاده شده در دستگاه داکت اسپلیت،

pic-evaporator-AC-DC
اجزای تشکیل دهنده داکت اسپلیت

اواپراتور داکت اسپلیت

اواپراتور داکت اسپلیت اواپراتور نوعی مبدل حرارتی است که در یونیت داخلی دستگاه داکت اسپلیت